• Bij de keuzemiddag juni2014
 

Welkom op de Hoeksteen 
 

De Hoeksteen is een Katholieke Basisschool. Onze school is een echte buurtschool, veel leerlingen komen uit de directe omgeving van de school of de wijken daar omheen.

De jaren op de basisschool vormen een belangrijke basis voor het verdere leven. In deze jaren bieden we de kinderen, in een veilige omgeving, veel kennis en vaardigheden aan.
Deze betreffen niet alleen op het cognitieve vlak, ook sociale en creatieve vaardigheden komen volop aan bod. 
Veel ouders dragen op school een steentje bij. Dat is niet alleen nodig, maar ook leuk. Hierdoor kunnen we veel activiteiten ondernemen en is er veel contact tussen de school en de gezinnen.
Naast de hand-en-spandiensten, zijn ouders actief in bestuur, ouderraad en medezeggenschapsraad. 
Lees verder [link]

Foto Album

Uitgelicht............  

We zijn weer begonnen.
 
Na zes heerlijke weken zomervakantie zijn we deze week weer begonnen. Voor veel kinderen was het even spannend.... hoe zou het bij de nieuwe meester of juf zijn? Inmiddels zijn zowel de kinderen als de leerkrachten al weer aardig gewend. In diverse klassen zijn er nieuwe kinderen bij gekomen, wij heten hen en hun ouders van harte welkom! We wensen iedereen een heel goed nieuw schooljaar toe. 
 

Kalender

  • 28 augustus 2015

    Kamp Groep 8

  • 03 september 2015

    Info avonden groepen 1 t/m 8

naar de volledige kalender