• Bij de keuzemiddag juni2014

Welkom op de Hoeksteen 
 

De Hoeksteen is een Katholieke Basisschool. Onze school is een echte buurtschool, veel leerlingen komen uit de directe omgeving van de school of de wijken daar omheen.

De jaren op de basisschool vormen een belangrijke basis voor het verdere leven. In deze jaren bieden we de kinderen, in een veilige omgeving, veel kennis en vaardigheden aan.
Deze betreffen niet alleen op het cognitieve vlak, ook sociale en creatieve vaardigheden komen volop aan bod. 
Veel ouders dragen op school een steentje bij. Dat is niet alleen nodig, maar ook leuk. Hierdoor kunnen we veel activiteiten ondernemen en is er veel contact tussen de school en de gezinnen.
Naast de hand-en-spandiensten, zijn ouders actief in bestuur, ouderraad en medezeggenschapsraad. 
Lees verder [link]

Foto Album

Uitgelicht............  

    

In deze eerste weken van januari zijn we direct flink van start gegaan met het afnemen van de nodige toetsen. De resultaten worden bij de 10-minutengesprekken besproken. Deze vinden plaats op maandag 16 en woensdag 18 februari. In de groepen 8 worden de adviesgesprekken voor het V.O. gehouden. Zie voor deze data de kalender..

Kalender

  • 02 februari 2015

    Adviesgesprekken 8B

  • 03 februari 2015

    Adviesgesprekken 8B

naar de volledige kalender...