• Bij de keuzemiddag juni2014

Welkom op de Hoeksteen 
 

De Hoeksteen is een Katholieke Basisschool. Onze school is een echte buurtschool, veel leerlingen komen uit de directe omgeving van de school of de wijken daar omheen.

De jaren op de basisschool vormen een belangrijke basis voor het verdere leven. In deze jaren bieden we de kinderen, in een veilige omgeving, veel kennis en vaardigheden aan.
Deze betreffen niet alleen op het cognitieve vlak, ook sociale en creatieve vaardigheden komen volop aan bod. 
Veel ouders dragen op school een steentje bij. Dat is niet alleen nodig, maar ook leuk. Hierdoor kunnen we veel activiteiten ondernemen en is er veel contact tussen de school en de gezinnen.
Naast de hand-en-spandiensten, zijn ouders actief in bestuur, ouderraad en medezeggenschapsraad. 
Lees verder [link]

Foto Album

Uitgelicht............  

    

Decemberfeesten.
De feestelijke decembermaand is weer aangebroken. Als eerste doet Sinterklaas, vergezeld door zijn pieten, ook dit jaar onze school weer aan. De kinderen kijken vol verwachting naar dit bezoek uit.
Daarna gaan we al snel over naar het kerstfeest, waar diverse activiteiten en vieringen elkaar opvolgen. De advent- en kerstvieringen, de kerstmarkt met een samenzang op het plein en het kerstdiner voor de kinderen. 

Kalender

  • 18 december 2014

    12:30 Leerlingen zijn vrij in middag

  • 18 december 2014

    zang/maaltijd en borrel op plein

naar de volledige kalender...