• Bij de keuzemiddag juni2014

Welkom op de Hoeksteen 
 

De Hoeksteen is een Katholieke Basisschool. Onze school is een echte buurtschool, veel leerlingen komen uit de directe omgeving van de school of de wijken daar omheen.

De jaren op de basisschool vormen een belangrijke basis voor het verdere leven. In deze jaren bieden we de kinderen, in een veilige omgeving, veel kennis en vaardigheden aan.
Deze betreffen niet alleen op het cognitieve vlak, ook sociale en creatieve vaardigheden komen volop aan bod. 
Veel ouders dragen op school een steentje bij. Dat is niet alleen nodig, maar ook leuk. Hierdoor kunnen we veel activiteiten ondernemen en is er veel contact tussen de school en de gezinnen.
Naast de hand-en-spandiensten, zijn ouders actief in bestuur, ouderraad en medezeggenschapsraad. 
Lees verder [link]

Foto Album

Uitgelicht............  

 
Groene Voetstappen
   
Vorige week overhandigden wij 4342 groene voetstappen aan de Wethouder van Duurzaamheid en de Burgemeester. Ook gaven we hen de "groene tips" die veel kinderen hadden gegeven. De wethouder zal ze allemaal lezen en ons een reactie sturen.

Kalender

  • 31 oktober 2014

    08:35 presentatieochtend 3A,8B

  • 03 november 2014

    Oriëntatiegesprekken groep 8

  • 04 november 2014

    10 min avond 1 t/m 7

naar de volledige kalender...